Literatūrinio Laiško Struktūra

Moksliškai kalbant, literatūrinis laiškas – tai laiško formos eiliuotas arba prozos kūrinys, kurio turinys dažniausiai būna filosofinio, dorovinio ar didaktinio pobūdžio. Trumpiau sakant, literatūrinis laiškas – tai literatūros kūrinys, parašytas kreipiantis į kurį nors literatūros žanro asmenį arba asmenis. Literatūriniai laiškai yra laikomi grožinės literatūros tekstais, nes gali būti rašomi ne tik savo, bet ir kokio nors kito asmens, netgi augalo ar gyvūno, vardu. Tokie laiškai gali būti rašomi realiems ar įsivaizduojamiems adresatams, pvz., tam tikriems tautosakos ir grožinės literatūros kūrinių veikėjams. Literatūriniams laiškams yra būdingi tokie elementai, kaip kreipimasis į realų ar fiktyvų adresatą, sveikinimai, linkėjimai, užuojauta, prašymai ir pan. Jei jūs dar nežinote, kaip parašyti šį laišką, tuomet skaitykite toliau.

Kaip rašyti literatūrinį laišką?

Literatūrinio laiško struktūra, kaip ir daugelio kitų žanrų laiškų, susideda iš trijų dalių – įžangos, turinio ir apibendrinimo. Be šių laiško struktūros dalių, yra dar trys mažos dalys – datos eilutė, kreipimasis ir autoriaus pasirašymas, norint užbaigti laišką. Be to, yra keletas aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti norint parašyti gerą laišką.

Norint rašyti literatūrinį laišką, pirmiausia jums reikia apgalvoti, kam norite rašyti, t.y. apmąstykite laiško gavėją. Pagalvokite, koks asmuo, grožinės literatūros ar tautosakos veikėjas jums yra įdomus, patrauklus ir su kuo norėtumėte pasikalbėti, galbūt išreikšti užuojautą, o galbūt pasveikinti. Išsirinkę, kam ketinate rašyti, turite pasidomėti apie tą asmenį, veikėją ar kitą personažą, ką apie jį jau žinote, kokius kūrinius apie jį skaitėte ir pan. Tokiu būdu susikursite to veikėjo, asmens ar personažo įsivaizduojamą paveikslą. Dabar belieka pagalvoti, apie ką su pasirinktu veikėju norėtumėte pasikalbėti. Pavyzdžiui, galbūt jūsų šeima daug dešimtmečių užsiima bitininkyste, todėl norite parašyti laišką bičių deivei Austėjai ir padėkoti, kad bitės neša daug medaus.

Literatūrinio laiško struktūra:

Datos eilutė:

Literatūrinis laiškas prasideda data, kuri dažniausiai yra rašoma dešinėje lapo pusėje viršuje. Data neturi būti vien skaitmeninė (pvz., 2022-08-17), geriausia jei mėnesį rašysite žodžiais (pvz., 2022 m. rugpjūčio 17 d.), bet gali būti rašoma ir laisviau (pvz., 2022 m. vasara) ir pan.

Pasisveikinimo eilutė:

Po datos praleidžiame eilutę, ir kairiajame lapo krašte arba per vidurį rašome pasisveikinimą arba kreipinį (pvz., “Sveika, Bičių deive!”, “Sveika, Bičių deive Austėja!”). Po tokio pasisveikinimo dažniausiai yra dedamas šauktukas. Kai rašote kreipinį (pvz., “Bičių deive” arba “Bičių deive, Austėja”), tada kreipinio gale yra dedamas kablelis.

Laiško turinys:

Pats laiško turinys dažniausiai susideda iš trijų pastraipų:

  • Pirmoje pastraipoje pasakome, kodėl rašome laišką. Jei laišką rašote kaip padėką, turite pasakyti už ką dėkojate laiško gavėjui (pvz., “Dėkoju Jums, kad mūsų vasaros pilnos bičių dūzgesio pievose ir medaus kvapo namuose..”).
  • Antroje pastraipoje plėtojame savo mintį, kurią išsakėme pirmoje pastraipoje. Taigi, jei pvz., jūsų šeima daug metų užsiima bitininkyste, galite apie tai papasakoti plačiau. Papasakokite, kaip prasidėjo jūsų šeimos kelias į bitininkystę, kodėl nusprendėte tuo užsiimti ir pan. Antra pastraipa paprastai būna ilgiausia.
  • Trečioje pastraipoje turite užbaigti plėtoti laiško turinį vienu ar dviem sakiniais. Tam puikiai tinka koks nors prašymas, padėka, apgailestavimas ir pan. (pvz., “Prašau, Austėja, globok mūsų bites, kad prisėdę prie savo stalo visada galėtume mėgautis medumi…”).

Nepamirškite, kad pastraipos yra rašomos iš naujos eilutės. Be to, literatūriniame laiške tarp pastraipų galite palikti eilutės tarpą, kad laiško struktūra būtų akivaizdesnė.

Laiško užbaigimas:

Laiško užbaigimas paprastai yra rašomas praleidus vieną eilutę po paskutinės pastraipos dešinėje lapo pusėje. Laišką galite užbaigti tradiciniu pasirašymu, panašiu į sveikinimą (pvz., “Su nuoširdžiu dėkingumu”). Tokiu atveju gale dėkite kablelį ir kitoje eilutėje parašykite savo vardą.